Powiatowy Konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2023”.
poniedziałek, 11.12.2023

Powiatowy Konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego 2023”.
Organizatorem Konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie. Celem konkursu jest promocja książki, czytelnictwa  i bibliotek, zachęcanie do korzystania z usług bibliotek publicznych, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich, a także kształtowanie nawyku regularnego czytania oraz integracja miłośników książek (czytelników  
i bibliotekarzy). Konkurs skierowany był do czytelników: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, Gminnej Bibliotece Publicznej
w Radgoszczy a także Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek – Biblioteki Publicznej 
w Szczucinie. Przy rozstrzygnięciu konkursu uwzględniano wszystkie wypożyczenia dokonane 
od 1 stycznia do 15 listopada 2023 roku. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe:

  • I kategoria – czytelnicy od 6 do 9 lat;
  • II kategoria – czytelnicy od 10 do 15 lat;
  • III kategoria – czytelnicy od 16 do 25 lat;
  • IV kategoria – czytelnicy powyżej 25. roku życia.

Najaktywniejszym Czytelnikiem Powiatu Dąbrowskiego zostały osoby, które w poszczególnych kategoriach wiekowych wypożyczyły największą liczbę książek.
Dnia 9 grudnia 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu w dwóch pierwszych kategoriach wiekowych. Z naszej gminy do eliminacji powiatowych zakwalifikowało się sześć osób: Misiaszek Wiktor, Ząbek Julia, Ząbek Bartosz, Janiga Zuzanna, Kochanek Bartłomiej, Giza Julia.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, a uczestnikom dziękujemy za udział 
w konkursie.

FOTORELACJA: https://gbp.boleslaw.com.pl/?post_type=gallery&p=4074&preview=true