Programowanie w Bibliotece
czwartek, 01.07.2021

W dniach 29-30 czerwca b.r. pracownicy naszej Biblioteki wzięli udział w dwudniowym szkoleniu w GBP w Oleśnie na temat programowania w bibliotece. Po zakończeniu warsztatów otrzymaliśmy robota edukacyjnego Photon.

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, która pełni funkcję biblioteki powiatowej, realizuje zadanie pn. Nowocześni bibliotekarze: kompetentni – otwarci – kreatywni w ramach Programu MKDNiS „Partnerstwo dla książki”, którego operatorem jest Instytut Książki. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

   
Polega ono na organizacji 10 szkoleń dla pracowników bibliotek z powiatu dąbrowskiego. Tematyka szkoleń obejmuje: ochronę wizerunku, dydaktykę prowadzenia zajęć, wykorzystanie newslettera, programowanie, gamifikację i metodologię pracy z różnymi grupami użytkowników.

Fotogaleria

http://gbp.boleslaw.com.pl/galerie/329/