Spotkanie, pn. „Strojców z historią w tle”
środa, 29.06.2022

26 czerwca w Strojcowie odbyło się spotkanie pn. „Strojców z historią w tle” z żywymi świadkami historii. Jego ideą było poznanie historii wsi i jej mieszkańców poprzez rozmowę, opartą na dokumentacji pochodzącej jeszcze z 1887 roku. Organizatorami i pomysłodawcami wydarzenia były Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Strojcowie, sołtys wsi oraz cała lokalna społeczność. Na zaproszenie odpowiedzieli: Starosta dąbrowski Lesław Wieczorek, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu Barbara Guzik, Kierownik ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Giza, Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu Roman Kowal.
Panie z KGW doceniają i w pełni wykorzystują potencjał niezwykłej małopolskiej wioski, którą zamieszkują. Z dumą podkreślają nowożytne korzenie wsi (pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1600 roku), a obecnym na spotkaniu z pasją i ogromnym zainteresowaniem opowiadali o kolejnych losach Strojcowa. Historyczne akcenty działalności z powodzeniem łączą z tym, co nowoczesne. Przewodnicząca KGW jednocześnie sołtys wsi Pani Teresa Pietraszek rozpoczęła spotkanie od krótkiego sprawozdania z działalności Koła. Wspominała, że jego początki sięgają 2005 roku, kiedy to również utworzono Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcowie. Zaznaczyła, iż bez zaangażowania wszystkich mieszkańców, wsparcia samorządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych ciężko byłoby to wszystko osiągnąć. Została wykonana pamiątkowa tablica ścienna, na której widnieją nazwiska wszystkich nieżyjących już mieszkańców Strojcowa, tworzących jego historię w latach 1880-2022.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie na podstawie wszystkich zebranych dokumentów najważniejszych faktów z życia społeczności wsi. Temat przedstawiała zastępca przewodniczącej KGW Pani Emila Kubaśka – szczególnie zaangażowana miłośniczka lokalnej historii. Dzięki temu dowiedzieliśmy się między innymi jaką nazwę pierwotnie nosiła wieś Strojców – „TROYCON” , kiedy została otwarta szkoła Podstawowa ( wybudowana obecnie w Pawłowie, wówczas teren należący do Strojcowa), o pierwszym telefonie we wsi, gazyfikacji, powodziach nawiedzających gminę, kadencjach sołtysów wsi, budowie stodoły wiejskiej oraz domu ludowego, sieci wodociągowej, etc.
Historia lokalna to ważne pole poznawania przeszłości. To dzięki pokazywaniu dawnych wydarzeń
w bardzo konkretnej przestrzeni- w tym wypadku wsi Strojców, możliwe jest zbliżenie się do historii – nierzadko jest to pierwszy krok do zainteresowania się na poważnie tym, co było kiedyś. Przykładem tutaj może być ogromne zaangażowanie jednej z inicjatorki wydarzenia, Pani Emilii Kubaśki, która przez wiele lat skrupulatnie zbierała, gromadziła, przetwarzała i opracowywała pozyskane informacje oraz dokumenty. Wystawa wyposażenia izby wiejskiej, która towarzyszyła temu spotkaniu to właśnie efekty jej długoletniego zaangażowania i zainteresowania lokalną historią. Ekspozycja przedstawiała między innymi ponad stuletnie kamienne naczynia, tary do prania, kołowrotek, szuflanek, kałamarz, kredens, radio, gorsety, książeczkę do modlitwy z 1927 roku oraz wiele innych.

Bliskie jest nam przyglądanie się społecznemu funkcjonowaniu historii, ale tylko nieliczni znajdują czas by zająć się tym na poważnie. Mieszkańcy Strojcowa posiadają niezliczoną ilość historycznie bezcennych dokumentów. Pani Beata Kwaśniewska – członek KGW dysponuje dziennikiem Pawła Kochanka – w latach wojennych sprawował funkcję Wójta Gminy Bolesław, szereg informacji o swoim dziadku Stanisławie Kochanku. Pan Ryszard Światłowski podczas spotkania przedstawił księgę protokołów wsi Strojców pochodzącą z roku 1887. Pan Kazimierz Bernat również posiada szereg informacji popartych bardzo starą dokumentacją (akty notarialne, kontrakty).

Potrzeba integracji lokalnej społeczności narodziła się wiele lat temu, a w Strojcowie jest ona szczególnie podtrzymywana. Wydarzenie to było początkiem niepowtarzalnej szansy obcowania
z historią. Poruszające doświadczenie, które przybliżyło nas do zrozumienia jaką wartość mają lokalne inicjatywy. Gratulujemy pomysłu, który łączył w sobie aspekt edukacji historycznej oraz walor integracyjny. Spotkaniu towarzyszył poczęstunek, składający się z lokalnych smakołyków przygotowanych przez Koło.

Fotorelacja: https://gbp.boleslaw.com.pl/galerie/strojcow-z-historia-w-tle/