Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu

Zarządzenie Nr 14

 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu

Statut GBP

 

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu

Regulamin organizacyjny GBP