Wiosenny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli
czwartek, 18.05.2023

Finał Tygodnia Bibliotek

18 maja w ramach XX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA”, odbył się Wiosenny Konkurs Recytatorski Poezji dla Przedszkoli organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Przedszkole Publiczne w Bolesławiu.  

Głównym celem konkursu jest popularyzacja poezji polskich poetów wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie i pogłębianie ich wrażliwości, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz wzmocnienie pozycji biblioteki w środowisku lokalnym.

W konkursie wzięło udział 24 przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Bolesławiu oraz oddziału przedszkolnego w Samocicach w 2 kategoriach wiekowych:

 • 3 – 4 latki
 • 5 – 6 latki

O wynikach konkursu zdecydowało trzyosobowe jury, w skład, którego wchodzili:
– Edyta Jurczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie;

– Katarzyna Foder – Bibliotekarz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, będącej jednocześnie Biblioteką Powiatową;

– Jolanta Kogut-Stachura – Nauczyciel Bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie

Recytację oceniano stosując pięciostopniową skalę (1–5). Na ocenę miały wpływ następujące elementy: tempo wypowiedzi, stopień opanowania tekstu, dykcja i wrażenie ogólne.

Wybór nagrodzonych i wyróżnionych okazał się bardzo trudny, ponieważ wszyscy uczestnicy zaprezentowali niezwykły talent recytatorski. 
Komisja Konkursowa po obradach przydzieliła następujące miejsca:

 • Kategoria I
 • I miejsce – Nadia Jasak
 • II miejsce –Nadia Wójcik
 • II miejsce –Julita Radło
 • III miejsce – Jan Gądek
 • Kategoria II
 • I miejsce – Maja Janiga
 • II miejsce –Hanna Buzon
 • II miejsce –Izabela Gryszówka
 • II miejsce – Antonina Dymon
 • II miejsce – Michalina Gruchała
 • III miejsce – Ksawier Dymon
 • III miejsce – Milena Milczarek
 • III miejsce – Zuzanna Cygan
 • Wyróżnienie – Marcel Złotnik
 • Wyróżnienie – Jagoda Myca
 • Wyróżnienie – Julia Kochanek
 • Wyróżnienie – Natalia Sarat

Nagrody oraz dyplomy wręczyło jury oraz Sekretarz Gminy Bolesław. Fundatorem nagród w konkursie była Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu. Konkurs recytatorski świetnie wpisuje się w promocję czytelnictwa i literatury. W ten sposób zyskujemy nowych czytelników, mamy też okazję zaprezentować swoją bibliotekę, jako miejsce gdzie można ciekawie spędzić czas.

Fotorelacja: https://gbp.boleslaw.com.pl/galerie/wiosenny-konkurs-recytatorski-dla-przedszkoli/